Discounts for shopping: discount10 for 10% off on 30$, discount15 for 15$ off on 100$, discount25 for 25$ off on 150$, discount50 for 50$ off on 250$| Free shipping worldwide on 30$ order.

Contact US


Please reach us via below:

Dongguan Senpai Technology Information Co., Ltd.
2nd Floor, NO.20, ZhenXing BeiLiu Road, DaoJiao Town,DongGuan,Guangdong,China

Phone Number: 86 150 1912 2520 

Email: info@kawaiimoristore.com